Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- --- Malin Beckman

Namn:Malin Beckman
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Malin Beckman