Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mathilda Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Kommunikatör Mathilda Hansson

Namn:Mathilda Hansson
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 11, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mathilda Hansson
Short description in English:

I am working part-time as an English Communications Officer and part-time at ISU - the Institute for Sustainable Urban Development.