Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helene Waldeck Manger
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli --- Administrativ chef Helene Waldeck Manger

Namn:Helene Waldeck Manger
E-post:
Telefon: 040-6657073
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 8, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helene Waldeck Manger