Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kansli --- Administrativ chef Helene Manger Waldeck

Namn:Helene Manger Waldeck
E-post:
Telefon: 040-66 57073
Mobil: 0700-831433
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 8, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Helene Manger Waldeck