Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helene Waldeck
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle --- Administrativ chef Helene Waldeck

Namn:Helene Waldeck
E-post:
Telefon: 040-6657073
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helene Waldeck