Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mitra Karimi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Universitetsadjunkt Mitra Karimi

Namn:Mitra Karimi
E-post:
Telefon: 040-6657302
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mitra Karimi