Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anil Incel
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Doktorand Anil Incel

Namn:Anil Incel
E-post:
Telefon: 040-6657065
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anil Incel