Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Camilla Lekebjer
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli --- Administrativ assistent Camilla Lekebjer

Namn:Camilla Lekebjer
E-post:
Telefon: 040-6657155
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Camilla Lekebjer

Arbetar med dekanstöd och forskningsadministration på fakulteten för kultur och samhälle.