Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelning Byggnad och service Inredningsarkitekt Agnes Adersjö

Namn:Agnes Adersjö
E-post:
Telefon: 040-6657301
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 12, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Agnes Adersjö