Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daniel Svahn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Ekonom Daniel Svahn

Namn:Daniel Svahn
E-post:
Telefon: 040-6657223
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Daniel Svahn