Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Benjamin Bengtsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Service --- Tekniker Benjamin Bengtsson

Namn:Benjamin Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6658769
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Benjamin Bengtsson