Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Metta Fjelkner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- --- Metta Fjelkner

Namn:Metta Fjelkner
E-post:
Telefon: 040-6657410
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Metta Fjelkner