Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mikael Renström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Servicetekniker Mikael Renström

Namn:Mikael Renström
E-post:
Telefon: 040-6657174
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, U109, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mikael Renström

Servicetekniker på Allmänna sjukhuset och Forskaren
Arbetsledare Servicetekniker FS