Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helena Jeppson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Timavlönad Helena Jeppson

Namn:Helena Jeppson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helena Jeppson