Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Karpestam
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Universitetslektor Peter Karpestam

Namn:Peter Karpestam
E-post:
Telefon: 040-6657278
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Karpestam

Jag har en doktorsexamen i nationalekonomi från Lunds Universitet. Jag har tidigare jobbat på Boverket och Malmö Stad och har bl.a. intresserat mig för demografiska processer och faktorer som påverkar bostadspriserna.Short description in English:

I am a Ph.d. in Economics. I have worked at the National Board for Housing, Building and Planning and Malmö Stad. I have (amongst other things) conducted research and qualitative analyses on demographic processes and determinants of house prices.