Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Magnus Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetslektor Magnus Persson

Namn:Magnus Persson
E-post:
Telefon: 040-6657371
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Magnus Persson

Fil dr. i sociologi. Undervisar främst i sociologi på: Ämneslärarutbildningen och Studie- och Yrkesvägledarprogrammet Forskningsintressen: Utbildningssociologi Professionssociologi Pågående forskningsprojekt: VR-projekt 2017-2019 "Lärarna och Skolmarknaden. Lärares fördelning över skolor och skolors rekrytering av lärare före och efter marknadsreformerna under 1990-talet" tillsammans med Uppsala Universitet och Linnéuniversitetet