Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Björkén-Nyberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Universitetslektor Cecilia Björkén-Nyberg

Namn:Cecilia Björkén-Nyberg
E-post:
Telefon: 040-6657388
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia Björkén-Nyberg