Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Amanda Knöös
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Timavlönad Amanda Knöös

Namn:Amanda Knöös
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Amanda Knöös