Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tanya Nilsson-Unic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Timavlönad Tanya Nilsson-Unic

Namn:Tanya Nilsson-Unic
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tanya Nilsson-Unic