Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Caroline Mörner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Klinisk assistent Caroline Mörner

Namn:Caroline Mörner
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Caroline Mörner