Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Camilla Kroon
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Studie- och karriärvägledare Camilla Kroon

Namn:Camilla Kroon
E-post:
Telefon: 040-6658692
Hämtställe:70
Besöksadress:Bassängkajen 12, Rum: Nereus A, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Camilla Kroon

Jag arbetar som Karriärrvägledare på Studentcentrum. Anordnar karriärworkshops med olika teman och erbjuder individuella samtal kring dina frågor gällande din framtida karriär. Jag kan erbjuda intervjuträning, granskning av ditt CV och personliga brev, hjälpa dig med vertyg för ditt jobbsökande med mera.Short description in English:

I work as a Career Adviser at Studentcenter. I present career workshops with different themes and I offer individual meetings where we can talk about all your questions regarding your future career. I can help you prepare for interviews, give you feedback on your CV and Cover letter etcetera.