Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Forskningskoordinator Elisabet Sundewall Thorén

Namn:Elisabet Sundewall Thorén
E-post:
Telefon: 040-6658198
Webb:https://scholar.google.se/citations?user=8NEzMREAAAAJ&hl=sv (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Elisabet Sundewall Thorén

Jag arbetar som forskningskoordinator vid forskningscentret Internet of Things and People (IOTAP), där jag ger stöd och rådgivning till centrumledningen om såväl den dagliga driften som till utveckling av centrat. Jag disputerade 2014 vid Linköpings Universitet i audiologi och har därefter arbetat med forskning inom eHealth och audiologi.