Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eva Thomasson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetsadjunkt Eva Thomasson

Namn:Eva Thomasson
E-post:
Telefon: 040-6657460
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva Thomasson