Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rebecca Arklöf
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Internationell handläggare Rebecca Arklöf

Namn:Rebecca Arklöf
E-post:
Telefon: 040-6657415
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rebecca Arklöf

Erasmus+ koordinator. Ansvarig för Erasmus+ bilaterala avtal inom Europa samt Erasmus+-stipendier rörande student- och personalmobilitet. Kontaktperson för kontaktresemedel. Kontaktperson för personalmobilitet inom nätverket INU. Fakultetskontakt för fakulteten för Lärande och Samhälle.Short description in English:

Erasmus+ institutional coordinator. Responsible for Erasmus+ bilateral agreements in Europe. Erasmus+ scholarships concerning outgoing student- and staff mobility. Contact person for the travel stipend. Contact person for staff mobility within the network INU. Faculty contact for the Faculty of Education and Society.