Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Funke
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Universitetsadjunkt Anna Funke

Namn:Anna Funke
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Funke