Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elisabeth Eneroth
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Juridik --- Universitetsadjunkt Elisabeth Eneroth

Namn:Elisabeth Eneroth
E-post:
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F519, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elisabeth Eneroth