Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eva Bringéus
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Eva Bringéus

Namn:Eva Bringéus
E-post:
Telefon: 040-6657209
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B335, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva Bringéus