Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daniel Eftekharian
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service IT-tekniker Daniel Eftekharian

Namn:Daniel Eftekharian
E-post:
Telefon: 040-6657321
Mobil: 0708-869031
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E121, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Daniel Eftekharian