Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mari Jansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Mari Jansson

Namn:Mari Jansson
E-post:
Telefon: 040-6657256
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mari Jansson

Mari Jansson arbetar med katalogisering, tillgänglighetsfrågor, fjärrlån samt studentuppsatser i MUEP.Short description in English:

Mari Jansson works with cataloging, accessibility issues, interlibrary loans and student assignments in MUEP.