Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Smithberger
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Doktorand Susanne Smithberger

Namn:Susanne Smithberger
E-post:
Telefon: 040-6657515
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F208, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Smithberger

Smithbergers forskning handlar om hur och på vilka grunder läsförståelsens betydelse formuleras i textualiseringar av det gymnasiegemensamma ämnet svenska. Projektet avser synliggöra de mekanismer i läroplansutformningen som villkorar kunskapsurvalet och hur de textuella villkoren som sätter igång dessa mekanismer kan förstås. Smithberger är även redaktionssekreterare för Journal of Applied Journalism and Media Studies.Short description in English:

Smithberger's research deals with how, and on what premises, the significance of reading comprehension is expressed in textualisations of the high school subject Swedish. The project aims to visualize mechanisms which lay down conditions for the selections of proficiencies in the curricular design, and how these textual conditions can be understood. Smithberger is also editorial assistant for Journal of Applied Journalism and Media Studies.