Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emanuel Palma Zapata
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice --- --- Emanuel Palma Zapata

Namn:Emanuel Palma Zapata
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emanuel Palma Zapata