Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Heléne Henriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Administrativa enheten Köp/sälj Studieadministratör Heléne Henriksson

Namn:Heléne Henriksson
E-post:
Telefon: 040-6657629
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Heléne Henriksson