Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars Tingskov Mikkelsen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation Universitetsadjunkt Lars Tingskov Mikkelsen

Namn:Lars Tingskov Mikkelsen
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lars Tingskov Mikkelsen