Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Malin Svebring
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Byggprojektledare Malin Svebring

Namn:Malin Svebring
E-post:
Telefon: 040-6657678
Mobil: 0769429918
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Malin Svebring