Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rebecca Frej
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Rebecca Frej

Namn:Rebecca Frej
E-post:
Telefon: 040-6657417
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rebecca Frej