Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Yvonne Aiello Davidsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Administrativ assistent Yvonne Aiello Davidsson

Namn:Yvonne Aiello Davidsson
E-post:
Telefon: 040-6657530
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Yvonne Aiello Davidsson