Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lena Leopold
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Administrativ assistent Lena Leopold

Namn:Lena Leopold
E-post:
Telefon: 0406657344
Mobil: 0737-454015
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lena Leopold