Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Niklas Nannskog
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Internationell handläggare Niklas Nannskog

Namn:Niklas Nannskog
E-post:
Telefon: 040-6657567
Hämtställe:70
Besöksadress:Bassängkajen 12, Rum: Nereus A, Plan 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Niklas Nannskog