Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Niklas Nannskog
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Internationell handläggare Niklas Nannskog

Namn:Niklas Nannskog
E-post:
Telefon: 040-6657567
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Niklas Nannskog