Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ivan Argatov
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Forskare Ivan Argatov

Namn:Ivan Argatov
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ivan Argatov