Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Adriana Seserin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt Adriana Seserin

Namn:Adriana Seserin
E-post:
Telefon: 040-6658100
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 7 Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Adriana Seserin