Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emelie Josefina Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Postdoktor Emelie Josefina Nilsson

Namn:Emelie Josefina Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657581
Hämtställe:73
Besöksadress:Per Albin Hanssons väg 35, Rum: Forskaren, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emelie Josefina Nilsson