Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emelie Josefina Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Forskare Emelie Josefina Nilsson

Namn:Emelie Josefina Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657581
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emelie Josefina Nilsson