Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Vanna Nordling
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Universitetsadjunkt Vanna Nordling

Namn:Vanna Nordling
E-post:
Telefon: 040-6657540
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Vanna Nordling