Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Vanna Nordling
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt Vanna Nordling

Namn:Vanna Nordling
E-post:
Telefon: 040-6657540
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Vanna Nordling

Vanna Nordling är doktor i socialt arbete och disputerade år 2017 med avhandlingen "Destabilising citizenship practices? Social work and undocumented migrants in Sweden". Hon undervisar för tillfället på socionomprogrammet, Malmö Universitet. Hennes forskningsintressen rör migration, social mobilisering och sociala rättigheter.Short description in English:

Vanna Nordling holds a PhD in social work since 2017, with the dissertation "Destabilising Citizenship Practices? Social work and undocumented migrants in Sweden". At current she is teaching at the department of social work, Malmö University. Her research interests include issues of migration, social mobilisation and social rights.