Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Cariologi --- Klinisk assistent Björn Ekbom

Namn:Björn Ekbom
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn EkbomOdontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Klinisk assistent Björn Ekbom

Namn:Björn Ekbom
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn EkbomOdontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Klinisk assistent Björn Ekbom

Namn:Björn Ekbom
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn Ekbom