Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Cariologi Klinisk assistent Björn Ekbom

Namn:Björn Ekbom
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn EkbomOdontologiska fakulteten Odontologi Oral diagnostik Klinisk assistent Björn Ekbom

Namn:Björn Ekbom
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn EkbomOdontologiska fakulteten Odontologi Parodontologi Klinisk assistent Björn Ekbom

Namn:Björn Ekbom
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn Ekbom