Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Carlsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT IT Process- och systemutveckling Systemutvecklare Johan Carlsson

Namn:Johan Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6657583
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Carlsson