Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingela Borell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Studieadministrativ handläggare Ingela Borell

Namn:Ingela Borell
E-post:
Telefon: 040-6657580
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingela Borell