Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mattias Dymling
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studieadministration Studieadministrativ handläggare Mattias Dymling

Namn:Mattias Dymling
E-post:
Telefon: 040-6657588
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mattias Dymling