Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mathurin Kpatcha
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Studieadministrativ handläggare Mathurin Kpatcha

Namn:Mathurin Kpatcha
E-post:
Telefon: 040-6657585
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, 2050, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mathurin Kpatcha