Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Martin Lund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Forskningshandläggare Martin Lund

Namn:Martin Lund
E-post:
Mobil: +46700831477
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Martin Lund

Jag hjälper forskarna med att hitta och söka extern forskningsfinansiering.Short description in English:

I assist researchers in finding and applying for external research funding.