Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daniel Harju
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Marknad och rekrytering Kommunikatör Daniel Harju

Namn:Daniel Harju
E-post:
Telefon: 040-665 7594
Mobil: 076-942 9504
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, C1119, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Daniel Harju

Jobbar med studentrekrytering och utbildningskommunikation. Är fakultetsrepresentant för Fakulteten för teknik och samhälle. Ingår i arbetsgruppen Marknad och rekrytering.Short description in English:

Works with student recruitment efforts and education news. Faculty representative for the Faculty of Technology and Society. Part of the marketing and recruitment work group at the Communications Department.