Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Andreas Kojcevski Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation Universitetsadjunkt, adjungerad Andreas Kojcevski Hansson

Namn:Andreas Kojcevski Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657601
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Andreas Kojcevski HanssonKultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation Universitetsadjunkt, adjungerad Andreas Kojcevski Hansson

Namn:Andreas Kojcevski Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657601
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Andreas Kojcevski Hansson