Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Josefine Uppgården
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-strateg Josefine Uppgården

Namn:Josefine Uppgården
E-post:
Telefon: 040-6657873
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Josefine Uppgården