Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Josefine Uppgården
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- Chef- och ledarutvecklare Josefine Uppgården

Namn:Josefine Uppgården
E-post:
Telefon: 040-6657873
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3027, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Josefine Uppgården