Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jessica Roos
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studenthälsa Kurator Jessica Roos

Namn:Jessica Roos
E-post:
Telefon: 040-665 7592
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jessica RoosGemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studenthälsa Kurator Jessica Roos

Namn:Jessica Roos
E-post:
Telefon: 040-665 7592
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jessica Roos